@echo off – cu această instrucţiune încep programele

title – titlul programului
pause – face o pauză în program (când se ajunge la comanda pause programul cere să apăsaţi orice tasta pentru a continua)
pause > nul – acelaşi lucru ca şi pause, doar că nu arată mesajul care vă cere să apăsaţi orice tastă
echo. – introduce o linie nouă în program (acelaşi lucru dacă daţi un enter în Word)
echo – arata un mesaj in program

echo %variabila% – afişează valoarea variabilei

rem – se foloseşte pentru a introduce un comentariu în program (nu se vede la rularea programului)

cls – şterge tot ce a fost afişat pe ecran

set var=valoare – crează o variabilă cu numele var şi i se atribuie, în cazul nostru valoare

echo %var% – se va afişa valoarea variabilei var (pentru a se face referire la o variabila o vom încadra între caracterele % %)

set/p răspuns=întrebare – va apărea pe ecran afişat cuvântul întrebare şi se va aştepta tastarea unui răspuns care va fi memorat în variabila răspuns, în cazul nostru. Această valoare se va putea afişa ulterior sau va putea fi prelucrată.

goto – permite saltul la un anumit loc sau la o anumită instrucţiune din program

if – se foloseşte pentru a stabili condiţii. Exemplu:

if %întrebare%==da (goto da) else goto nu

:da

echo viziteaza http://www.google.com

:nu

exit

:nume meniu – se foloseşte pentru a defini o etichetă în cadru programului (: urmat de un nume)

else – se foloseşte de obicei pentru a executa o acţiune în cazul în care una dintre condiţii nu se îndeplineşte

del – şterge fişiere

start – începe o acţiune

taskkill – opreşte un proces ( /f -pentru a forţa oprierea procesului)

format D: – formatează partiţia D

msg* – face să apară un mesaj

reg add – adaugă o intrare în registry

> şi >>  exemplu:

echo buna>salut.txt – crează în locul în care ne aflăm un fişier text cu titlul salut, iar în fişier scris cuvântul buna

echo din nou buna>>salut.txt – în fişierul salut.txt  (pe care l-am creat mai sus) adaugă „din nou buna” … Dacă deschidem fişierul vom avea pe primul rând buna iar pe următorul rând din nou buna

 

Reclame